top of page

Ρινική βαλβίδα

​​​​​​​​​​​​Διαταραχές της ρινικής αναπνοής οφειλόμενες στη δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας  ...(μια παθολογική οντότητα άγνωστη πριν λίγο καιρό και κατά συνέπεια χωρίς  χειρουργική θεραπεία) στο παρελθόν.

    Η δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας είναι μια από τις αιτίες των αποφρακτικών παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.Τα αίτια δυσλειτουργίας του μηχανισμού της ρινικής βαλβίδας είναι κυρίως μετεγχειρητικής, μετατραυματικής ή συγγενούς αιτιολoγίας.

Σε μερικές περιπτώσεις εκτός από τη δυσλειτουργία της αναπνοής (λειτουργικό  πρόβλημα), χαρακτηριστική είναι και η αισθητική δυσμορφία (pinched nasal tip deformity) που συνυπάρχει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η συμμετοχή της ρινικής βαλβίδας στην ομαλή ρινική εισπνευστική λειτουργία είναι μια παθολογική οντότητα που σχετικά πρόσφατα (τη τελευταία 10 ετία) της έχει αποδοθεί η σημασία που έχει στη φυσιολογική ρινική αναπνοή και ακόμη πιο πρόσφατοι είναι οι τρόποι ιατρικής αντιμετώπισης της.Η διάγνωση μπορεί να γίνει κλινικά (Cottle test) αλλά και εργαστηριακά (ρινομανομετρία , ακουστική ρινομετρία).


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η σωστή αποκατάσταση μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από τη σωστή προεγχειρητική εκτίμηση και λεπτομερή έλεγχο του διαφράγματος, των ρινικών κογχών και της λειτουργίας του βαλβιδικού μηχανισμού
Η σύγχρονη λοιπόν χειρουργική της ρινικής κοιλότητας δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη  χειρουργική αποκατάσταση του ρινικού διαφράγματος όπως παλαιότερα συνέβαινε, αλλά και στην ομαλοποίηση της εσωτερικής αρχιτεκτονικής των ρινικών κοιλοτήτων στο σύνολό τους έτσι ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολογία της αναπvoής καθώς και η φυσιολογική ρινική αντίσταση (nasal resistance) της ρινικής βαλβίδας.
Επαρκής ρινική αντίσταση είναι απαραίτητη όχι μόνο για την λειτουργικότητα της ρινός αλλά ακόμη και για την ομαλή φυσιολογία  έκπτυσης της θωρακικής κοιλότητας. Η προσέγγιση του προβλήματος όταν διαγνωσθεί δυσλειτουργία της ριvικής βαλβίδας είναι χειρουργική με προσπέλαση κλειστής ή ανοικτής τεχνικής.
Σκοπός της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι

1. να διατηρηθεί η γωνία των 15 μοιρών και

2. να αποκατασταθεί η φυσιολογική αντίσταση των  πλάγιων ρινικών τοιχωμάτων στη περιοχή της βαλβίδας.
 

Χρησιμοποιούμε τμήματα χόνδρινων αυτομοσχευμάτων από το χόνδρινο διάφραγμα ή το χόνδρινο τμήμα του πτερυγίου του ωτός με τη τοποθέτηση των οποίων στη περιοχή της βαλβίδας επιδιώκουμε να επιτευχθούν οι πιο πάνω φυσιολογικές λειτουργικές συνθήκες αλλά και την αποκατάσταση της αισθητικής παραμόρφωσης στα πλαίσια της ρινοπλαστικής.

Περσσότερα

ΓΕΝΙΚΑ

Με το μηχανικό όρο βαλβίδα εννοούμε ένα μηχανισμό που είναι σε θέση να μεταβάλει το εύρος της διατομής του αυτόματα, με αποτέλεσμα να ρυθμίζει τον  όγκο (υγρού ή αέρα) που περνά μέσα από αυτή.

Με τον ιατρικό όρο ρινική βαλβίδα εννοούμε το μηχανισμό εκείνο που ελέγχει τον όγκο, καθαρότητα, υγρασία και θερμοκρασία του εισπνεόμενου από τη μύτη αέρα  έτσι ώστε να καταστεί ιδανικός για την εισπνοή.

Ανατομικά η ρινική βαλβίδα σχηματίζεται από την ανάκαμψη των άνω πλαγίων χόνδρων με το διάφραγμα της μύτης σχηματίζοντας μια γωνία 10-15 μοιρών αποτελεί δε το κινητό εκείνο τμήμα που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις δέχεται τις αρνητικές επιδράσεις από τις διακυμάνσεις της πίεσης του όγκου του εισπνεόμενου αέρα.

Οι αθλητές σε συνθήκες έντονης προσπάθειας χρησιμοποιούν ένα εξωτερικό αυτοκόλλητο διαστολέα τύπου (breath right) με σκοπό να εμποδίσουν το κλείσιμο της βαλβίδας  και να διατηρήσουν τη ρινική αναπνοή σε συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων του οργανισμού. 

 

ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Στην ομαλή λειτουργία  της ρινικής βαλβίδας συμμετέχει ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων ανατομικών και λειτουργικών παραγόντων που ο καθένας χωριστά και σε συνδυασμό με τους άλλους συντελούν στη καλή ή κακή λειτουργία του βαλβιδικού αυτού μηχανισμού.

​Σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας η διατομή της βαλβίδας είναι αρκετή ώστε να διέρχεται από αυτή ένας ικανοποιητικός όγκος αέρα  και να πληρεί τις ανάγκες της αναπνοής. Παθολογική ρινική αντίσταση δημιουργείται όταν έχουμε μεταβολές στο σχήμα και τoν όγκο των ρινικών κοιλοτήτων καταστάσεις όπου διαταράσσεται η ενδορινική αεροδυναμική και που αναφέρονται γενικότερα με τον όρο αποφρακτικές παθήσεις (obstructive disorders) των πρώτων αναπνευστικών οδών.

Σε συνθήκες έντονης σωματικής άσκησης που απαιτείται υπεραερισμός  ο εισπνεόμενος όγκος αέρα αυξάνεται αυξάνοντας τη ταχύτητα ροής οπότε σύμφωνα με το νόμο του Bernulli  στα τοιχώματα της βαλβίδας ασκείται υποπίεση με αποτέλεσμα η διατομή να μικραίνει ή  να κλείνει τελείως  και να σταματά η ροή του αέρα από τη μύτη πχ.(όταν είμαστε λαχανιασμένοι αναπνέουμε με ανοικτό το στόμα γιατί χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες αέρα που δεν είναι δυνατόν να λάβουμε με τη ρινική εισπνοή).Είναι φανερό ότι ο όγκος του εισπνεόμενου αέρα κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν εξαρτάται μόvo απ' τις ανατομικές αποκλίσεις του διαφράγματος και των κάτω ρινικών κογχών , αλλά και τη κινητική δυναμική του πλάγιου τοιχώματος της ρινός (ουραίως των ρινικών οστών) το οποίο δέχεται άμεσα τις επιδράσεις από τις αλλαγές της πίεσης που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εισπνευστικής φάσης συμβάλλοντας έτσι στο μηχανισμό λειτουργίας της ρινικής βαλβίδας.

 

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
4

ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΚΟΣΤΟΣ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

με σύγχρονα άρθα & δημοσιεύσεις

Αν μενετε εκτός Αθήνας και θέλετε να σας καλέσουμε σε Zoom meeting 
για vα συζητησουμε για την επέμβαση σας
Αφήστε τα στοιχειά σας εδώ 

bottom of page