Φωτογραφίες περιστατικών πριν και μετά

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ

My best (               ) are my happy patients

*Σημ. όλες οι μετεγχειρητικές φωτογραφίες είναι ένα χρόνο ή και περισσότερο μετά την επέμβαση γιατί τότε μπορεί κανείς να κρίνει απόλυτα αν μία ρινοπλαστική είναι επιτυχημένη ή όχι.

© Ολα τα περιστατικά είναι απο το προσωπικό αρχείο

Screenshot 2021-01-10 at 10.05.32 copy
Screenshot 2021-01-10 at 10.05.32 copy
Screenshot 2021-07-13 at 14.43.15
Screenshot 2021-07-13 at 14.43.15
2021-01-22_14-10-37
2021-01-22_14-10-37

Τεχνική closed, preservation, Tetris

Screenshot 2021-02-19 at 06.56.45
Screenshot 2021-02-19 at 06.56.45
Screenshot 2021-07-21
Screenshot 2021-07-21
Αποτυχημένη Ρινοπλαστική
Αποτυχημένη Ρινοπλαστική

Διόρθωση αποτυχημένης Ρινοπλαστικής

Ευθειασμος στραβού κατακόρυφου άξονα
Ευθειασμος στραβού κατακόρυφου άξονα
Ευθειασμος στραβού κατακόρυφου άξονα
Ευθειασμος στραβού κατακόρυφου άξονα
Αποτυχημένη ρινοπλαστική
Αποτυχημένη ρινοπλαστική

Διόρθωση από προηγούμενη επέμβαση ρινοπλαστικής

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απλή ρινοπλαστική

Απλή ρινοπλαστική με κλειστή τεχνική
Απλή ρινοπλαστική με κλειστή τεχνική
Απλή ρινοπλαστική με κλειστή τεχνική
Απλή ρινοπλαστική με κλειστή τεχνική
ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Απλή Ρινοπλαστική

πεσμένη κορυφή μύτης ρινοπλαστική Μιχαλόπουλος

πλαστική μυτης σε πτωτικό ακρορίνιο
πλαστική μυτης σε πτωτικό ακρορίνιο

πεσμένη κορυφή μύτης πλαστική μυτης ρινοπλαστική Μιχαλόπουλος

Σύνθετη Ρινοπλαστική
Σύνθετη Ρινοπλαστική

Σύνθετη Ρινοπλαστική open rhinoplasty, spreader flaps, columellar strut, peck graft

DSC_1744
DSC_1744
Σύνθετη Ρινοπλαστική
Σύνθετη Ρινοπλαστική

open rhinoplasty, spreader grafts, columellar strut, peck graft, septal deviation

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
4

ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΚΟΣΤΟΣ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

με σύγχρονα άρθα & δημοσιεύσεις

Αν μενετε εκτός Αθήνας και θέλετε να σας καλέσουμε σε Zoom meeting 
για vα συζητησουμε για την επέμβαση σας
Αφήστε τα στοιχειά σας εδώ