top of page

Αναθεωρημένες απόψεις

Προσεγγίζοντας την απόφαση να υποβληθείτε σε μια επέμβαση ρινοπλαστικής πρέπει να έχετε υπ΄όψη τα πιο κάτω.


<<Η ρινοπλαστική είναι τεχνικά, η πιο δύσκολη επέμβαση, της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής.>>


Απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις , εμπειρία, αισθητική παιδεία και σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό, λειτουργικό και αισθητικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

 

Οι αποκλίσεις <<από το αισθητικά ωραίο της μύτης>> είναι κυρίως συγγενούς ή μετατραυματικής αιτιολογίας για το λόγο αυτό διαφέρουν από την ομάδα των αισθητικών αποκλίσεων που επέρχονται με  το πέρασμα του χρόνου.
Από την άποψη αυτή κατά τη γνώμη μας δεν υπεισέρχονται οι γνωστές ψυχοκοινωνικές αναστολές τόσο του ασθενούς όσο και του χειρουργού.

​​​​​​​​​​​Εκτός απ’ αυτό η ρινοπλαστική δεν είναι πάντα μια αμιγώς αισθητική επέμβαση διότι πολλές φορές διορθώνει ταυτόχρονα και λειτουργικά προβλήματα της αναπνοής.

  Η σύγχρονη ρινοπλαστική στη  εξέλιξή της μεταβλήθηκε από μια καθαρά μειωτική επέμβαση ορισμένων ανατομικών στοιχείων σε μια επέμβαση με δυνατότητες  αναθεώρησης και ανακατανομής της όλης σκελετικής υποδομής της μύτης.

 Αυτό σημαίνει ότι:
ακόμη και μια μεγάλη μύτη με καλές όμως αναλογίες (σωστά ζυγισμένη) στα επί μέρους 3μοριά της θα είναι περισσότερο αισθητικά αποδεκτή μετεγχειρητικά από μια  μικρή μύτη που έχει προκύψει μετά από μεγάλη χειρουργική μείωση του σκελετού της  Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση της ισορροπίας  μεταξύ του διορθωμένου ρινικού σκελετού και των μαλακών μορίων.
(Το δέρμα έχει τη δυνατότητα  να ακολουθήσει μέχρι ένα ορισμένο όριο τη μείωση του σκελετού χωρίς να παρουσιασθούν απώτερα μετεγχειρητικά προβλήματα).

Πολλοί από τους ασθενείς που ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε επέμβαση Ρινοπλαστικής ή να επανορθώσουν ορισμένες ατέλειες που έχουν προκύψει από μια προηγούμενη επέμβαση έχοντας διαβάσει στο διαδίκτυο διάφορα δικαιολογημένα έχουν την απορία αν θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστή ή ανοικτή μέθοδο.

 

Έχω να αναφέρω τα εξής:

 

Κλειστή ή ανοικτή και οι μεταξύ των δυο διαβαθμισμένες εγχειρητικές τεχνικές (delivery,MORS Modified Open Rhinoplasty Scarless, Preservation technique) κλπ.  δεν είναι διαφορετικές εγχειρήσεις. 

 

Η επέμβαση της Ρινοπλαστικής είναι μια και μόνο και σκοπό έχει να διορθώσει αισθητικά  &   λειτουργικά προβλήματα με σκοπό να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο ασθενή. 

 

Για το λόγο αυτό ο χειρουργός θα πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία όλων των τεχνικών και το σπουδαιότερο να έχει κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει για να έχει ένα άριστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου.  

 

Η κάθε τεχνική έχει τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της.

 

Το ποια μέθοδος θα επιλέγει έγκειται αποκλειστικά και μόνο στη κρίση και την εμπειρία του χειρουργού και εξαρτάται από το πως μπορεί να προσεγγίσει διεγχειρητικά καλύτερα τις προς διόρθωση ανατομικές περιοχές για το συγκεκριμένο περιστατικό και να επιλέξει τη πλέον κατάλληλη μέθοδο. 

 

  Κατά τα τελευταία 3 χρόνια έχω αναθεωρήσει αρκετές απόψεις με σκοπό τη επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού ικανοποιημένων ασθενών που υποβάλλονται σε ρινοπλαστική.
Σε τελευταία ανάλυση επιτυχία στη ρινοπλαστική σημαίνει να είναι χαρούμενος και ικανοποιημένος ο ασθενής.
 

  Από την 20ετή εμπειρία μου και μετά από χιλιάδες επεμβάσεις ρινοπλαστικής μου έχει γίνει σαφές ότι πρέπει να επικεντρώνω περισσότερο στη σαφή κατανόηση των επιθυμιών του συγκεκριμένου ασθενούς εφόσον τις θεωρώ λογικές και εφικτές αν και σπανιότατα έχει συμβεί εγώ να είμαι ευχαριστημένος με ένα μετεγχειρητικό αποτέλεσμα ενώ ο ασθενής όχι. Πιο συχνά συμβαίνει το αντίθετο
 

  Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης με τον ασθενή καταφεύγω στη βοήθεια της προσομοίωσης στον Η/Υ.
Κάνω τη προσομοίωση εγώ προσωπικά  και ζωντανά παρουσία του ασθενούς.

Σκοπός μου δεν είναι να το παρουσιάσω μια ωραία μύτη αλλά το καλύτερο αποτέλεσμα που ο συγκεκριμένος ασθενής θα έχει με μια προσέγγιση 90%.
Διαφωνώ απόλυτα με τη τακτική η προσομοίωση να γίνεται από άλλο άτομο. Κάτι τέτοιο το θεωρώ απαράδεκτο και επιπλέον δεν είναι αξιόπιστο διότι μόνο ο χειρουργός γνωρίζει αυτό που πραγματικά μπορεί να προσφέρει στο συγκεκριμένο ασθενή.

Επί πλέον βοηθάει τον ασθενή να κατανοήσει απόλυτα  τις αλλαγές που ο χειρουργός προτείνει και γενικότερα επιτυγχάνεται μια βάση αισθητικής συνεννόησης μεταξύ των δυο πλευρών.

 

Ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε έγκυρες και σοβαρές απόψεις για την επέμβαση της ρινοπλαστικής από τους καλύτερους διεθνώς για το συγκεκριμένο θέμα

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
4

ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΚΟΣΤΟΣ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

με σύγχρονα άρθα & δημοσιεύσεις

Αν μενετε εκτός Αθήνας και θέλετε να σας καλέσουμε σε Zoom meeting 
για vα συζητησουμε για την επέμβαση σας
Αφήστε τα στοιχειά σας εδώ 

bottom of page