Φωτογραφίες περιστατικών πριν και μετά

My best (               ) are my happy patients

*Σημ. όλες οι μετεγχειρητικές φωτογραφίες είναι ένα χρόνο ή και περισσότερο μετά την επέμβαση γιατί τότε μπορεί κανείς να κρίνει απόλυτα αν μία ρινοπλαστική είναι επιτυχημένη ή όχι.

© Ολα τα περιστατικά είναι απο το προσωπικό αρχείο

Show More
ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
4

ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΚΟΣΤΟΣ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ,ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

με σύγχρονα άρθα & δημοσιεύσεις

Αν θέλετε να λαμβάνετε            newsletters
για την επέμβαση της ρινοπλαστικής
Αφήστε τα στοιχειά σας εδώ 

© by Vassilis Michalopoulos MD,Phd Plastic Surgeon 2018  Tel.+30 210 6455708   e-mail:vmplast@gmail.com

Σύνθετη Ρινοπλαστική

open rhinoplasty, spreader grafts, columellar strut, peck graft, septal deviation